Tilintarkastus

    Tilintarkastus on muutakin kuin pykäläviidakkoa. Se on asiakkaan taloushallinnon kokonaisuuden hahmottamista tarkasti mutta olennaisuutta ja tervettä maalaisjärkeä unohtamatta.

    Hyvään tilintarkastustapaan kuuluu hyvin suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tilintarkastus. Tilintarkastaja laatii tilintarkastussuunnitelman, jolla kartoitetaan yrityksen talouteen ja tilintarkastukseen liittyviä riskejä. Tilintarkastuksen tavoitteena on antaa kohtuullinen varmuus tarkastettavan kohteen tilinpäätöksestä, jotta siihen ei sisälly olennaisia virheitä tai puutteita.

    Monipuoliseen osaamiseen kuuluu useiden sähköisten kirjanpitojärjestelmien ja pilvipalveluiden, kuten Procountor, Fivaldi Visma, Netvisor Visma, eFina Administer, Adminet Admicom, Talenom Online ja Heeros, hallinta ja hyödyntäminen tilintarkastustyössä.

    Tilintarkastaja kannattaa valita, vaikka yritys tai yhteisö ei kuuluisikaan tilintarkastuksen rajojen piiriin. Ammattilainen varmistaa, että yrityksessä tai yhteisössä ovat kunnossa kaikki taloudelliseen lainsäädäntöön liittyvät asiat ja ne on esitetty oikein sidosryhmille ja julkisuuteen. Tämä tuo turvan ja luottamuksen niin yhteisölle kuin yrittäjällekin.