Erilliset lausunnot

  Erilliset lausunnot

  Tilintarkastajat omaavat vahvan kokemuksen eri alojen tarkastuspalveluista ja -lausunnoista.  

  Kuljetusalalla tavaraliikenteen harjoittaja tarvitsee liiketoimintansa harjoittamiseen Tavara- ja joukkoliikenneluvan hakijan taloudelliset voimavarat -lausunnon. Lausunto perustuu hakijan viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen osoittamaan oman pääoman määrään, johon verrataan hakijan hakemien lupien määrää. Samalla tarkastetaan, että hakijan pääoman määrä riittää lupien vaatimaan euromäärään.

  Tekes-tilityksien tarkastukset ja lausunnot noudattavat tarkkaa kaavaa niin tarkastuksen kuin lausunnonkin osalta.  Tekes-tilityksissä tarkastetaan projektikirjanpito ja sen toteutus, hankkeeseen liittyvät kustannukset sekä niiden merkitseminen kirjanpitoon. Lisäksi varmistetaan, että projektin kustannukset ovat hyväksyttäviä. 

  Yritysten sulautumisissa ja jakautumissa annetaan osakeyhtiölain mukaisia lausuntoja. Lausunnot liittyvät kaupparekisteriin rekisteröitävien rakennejärjestelyjen eri vaiheisiin.

  Kaupparekisteri vaatii osakepääoman maksun todistamiseen tilintarkastajan lausunnon.