Due diligence -tarkastukset

    Due diligence -tarkastukset

    Due dilingence -tarkastukset liittyvät ostotutkimuksiin. Näissä tarkastuksissa selvitetään, vastaako kohdeyrityksen liiketoiminta niitä odotuksia, joita ostajalla on yrityskaupan suhteen.

    Yleisesti yrityskaupoissa ostajatahon tilintarkastaja suorittaa ns. financial due diligence -tutkimuksen, joka kattaa useimmiten kohdeyrityksen tilinpäätöstiedot ja laskentatoimen tason. Tavallisesti financial due diligence -tutkimuksen osaksi liitetään ns. tax due diligence -tutkimus eli verotukseen liittyvien asioiden läpikäyminen.