Arvonlisäverotus

    Arvonlisäverotus

    Verotukseen liittyvät asiat tulevat selvitettäväksi tilinpäätöstarkastuksissa. Samalla ilmenevät mahdolliset veroriskit kohteen kirjanpidossa tai liiketoimissa tehdyissä ratkaisuissa.

    Arvonlisäverotus on verolajina omanlaisensa. Haasteellisuutta tuo yrityksen kauppa tai liiketoiminta EU:n alueella tai EU:n ulkopuolella. Tarvittaessa on mahdollista käyttää arvonlisäveroasiantuntijoita.